НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия

Професия ЗАВАРЧИК

специализирано обучение с придобиване на
удостоверение за умения по заваряване

заварчик

 


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит по ЗАВАРЯВАНЕ за получаване на удостоверение (книжка) за завършено обучение може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание можем да извършим превод и легализация на документа на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове заварчик Бургаскурсове по заваряване Бургас


курсове за заварчик Бургас
курсове по заваряване Бургас
курс за заварчици Бургаскурсове заварчик Варнакурсове за козметичкакурсове за завачик Варна
курсове по заваряване Варна
курсове за заварчици Варнакурсове заварчик Варнакурсове за козметичка


курсове по заваряване София
курсове за заварчик София
курсове за заварчик СофияКурсът за заварчик - ъглови шевове обхваща следните знания и умения:
1. Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда

2. Материали и заготовки

3. Техническо чертане

4. Основи на електротехниката и електрониката

5. Техника и технология на заваряването

6. Материали и тяхното поведение при заваряване

7. Метод по избор на курсиста: ръчно електродъгово заваряване или ВИГ заваряване или МИГ-МАГ заваряване

7.1 Ръчно електродъгово заваряване (електродъгово заваряване с обмазани електроди)

7.1.1 Въведение в специалността
7.1.2 Основи на металознанието и термообработката
7.1.3 Заваръчно оборудване
7.1.4 Технология и техника на ръчното електродъгово заваряване
7.1.5 Особености на металургичните процеси при заваряването
7.1.6 Заваръчни напрежения и деформации
7.1.7 Дефекти при заваряването
7.1.8 Техника на безопасност
7.1.9 E 1 Заваряване на листов материал 4-13 mm (PA, PB, PF)
7.1.10 E 2 Заваряване на листов материал 4-13 mm (PD) и заваряване на тръба към планка (PF)

7.2 ВИГ заваряване (така нареченото заваряване с аргон, електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод)

7.2.1 Въведение в специалността
7.2.2 Основи на металознанието и термообработката
7.2.3 Заваръчно оборудване
7.2.4 Технология и техника на ВИГ заваряването
7.2.5 Особености на металургичните процеси при заваряването
7.2.6 Заваръчни напрежения и деформации
7.2.7 Дефекти при заваряването
7.2.8 Техника на безопасност
7.2.9 T 1 Заваряване на листов материал 1-3 mm (PF, PB)
7.2.10 T 2 Заваряване на тръби (PF, PD)

7.3 МИГ-МАГ заваряване (така нареченото заваряване с СО2, електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод)

7.3.1 Въведение в специалността
7.3.2 Основи на металознанието и термообработката
7.3.3 Заваръчно оборудване
7.3.4 Технология и техника на МИГ-МАГ заваряването
7.3.5 Особености на металургичните процеси при заваряването
7.3.6 Заваръчни напрежения и деформации
7.3.7 Дефекти при заваряването
7.3.8 Техника на безопасност
7.3.9 M 1 Заваряване на листов материал 1-13 mm (PB, PF)
7.3.10 M 2 Заваряване на тръба към планка (PF) и листов материал 1-13 mm (PD)

Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия Заварчик - ъглови шевове. Провеждаме обучение по методите

  • РЕДЗ (ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди)
  • ВИГ заваряване (така нареченото заваряване с аргон, електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод)
  • МИГ-МАГ (така нареченото заваряване с СО2, електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод)

Първият курс на обучение обхваща часове по
  • теория с материали за всеки един от методите на заваряване и
  • практика по един от методите, по Ваш избор.

По желание курсистът може да запише и допълнителен метод на заваряване.

Видове курсове: Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата или съботно-неделни.

Срок на обучение: Обучението в група е едномесечно, а индивидуалните занятия са по уговорка.

Разпределение на часовете:
- ръчно електродъгово заваряване 160 учебни часа
- ВИГ заваряване (заваряване с аргон) 108 учебни часа
- МИГ-МАГ заваряване (заваряване с СО2) 116 учебни часа

Цена:
- групово обучение 440 лв. с една вноска, 490 лв. с 2 вноски по 245 лв.
- индивидуално обучение 490 лв. с една вноска, 540 лв. с 2 вноски по 270 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът е безплатен.

Изпит: по теория и практика

Сертификат: Удостоверение (книжка) за завършено обучение по ЗАВАРЯВАНЕ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание можем да извършим превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.


Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.