Курсове по застраховане София - Варна - Бургас

Курсове по застрахователно и осигурително дело


Център Давитоз провежда лицензирани курсове за застрахователен агент в градовете София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс


Професионалното обучение съдържа следните знания и умения:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. МАРКЕТИНГ

3. ТЕОРИЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

3.1. Обща характеристика на застраховането

3.2. Застрахователен риск

3.3. Класификация на видовете риск

3.4. Участници в застраховането

3.5. Застрахователен договор

3.6. Застраховане на имущества и МПС

3.7. Управление и организация на работата в застраховането

3.8. Видове застрахователни дружества

3.9. Контрол върху дейността на застрахователните дружества в България

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ДЕЛО

5. НОРМАТИВНО БАЗА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

6. УЧЕБНА ПРАКТИКА

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Курсовете в задочна и онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на занятията


- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете


- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

- За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и да положат изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит


Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като застрахователни агенти се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.