НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Специалност ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

професионално обучение с придобиване на удостоверение
за квалификация

 


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат? 

На изпит в Давитоз по специалност ЗАСТРАХО­ВАТЕЛНО И ОСИГУ­РИТЕЛНО ДЕЛО за получаване на удостоверение за ква­лификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове по застраховане


курсове за застраховател Бургас
курсове по застраховане Бургас
курс за застрахователен агент Бургаскурсове застрахователен агенткурсове по застраховане Варна
курсове за застрахователи Варна

курсове за застрахователен агент Варнакурс за застраховател


курсове по застраховане София
курсове за застраховател София
курсове за застрахователен агент София
Знания и умения по специалност ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛОКурсът обхваща следните знания и умения:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. МАРКЕТИНГ
3. ТЕОРИЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
3.1. Обща характеристика на застраховането
3.2. Застрахователен риск
3.3. Класификация на видовете риск
3.4. Участници в застраховането
3.5. Застрахователен договор
3.6. Застраховане на имущества и МПС
3.7. Управление и организация на работата в застраховането
3.8. Видове застрахователни дружества
3.9. Контрол върху дейността на застрахователните дружества в България
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ДЕЛО
5. НОРМАТИВНО БАЗА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
6. УЧЕБНА ПРАКТИКА


Организация на обучението:
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.