НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Kвалификационен курс за ВАЛУТЕН КАСИЕР

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация 


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?  

На изпит в център Давитоз за получаване на удостоверение за ВАЛУТЕН КАСИЕР може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.
Често ни питат, какво е легализация. Чрез нея се доказва, че документът е официален, тоест легален (затова процесът се нарича легализация), не е фалшификат и е издаден правомерно.
курсове за валутен касиер Бургас


курсове за валутен касиер Бургас
курс валутни касиери Бургас
курсове за валутен касиер варна

курсове - валутен касиер Варна
курсове за валутен касиер Варнавалутен касиер София

курс за валутен касиер София
квалификация за валутен касиер СофияЗнания и умения в квалификационния курс за ВАЛУТЕН КАСИЕРКурсът обхваща следните знания и умения:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

2. ВАЛУТА И ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ.

3. ПАРИ И ПАРИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

3.1 Основни понятия: каса, касиер, касова операция. Основни функции, задължения и отговорности на касиера. Видове парични средства. Основни задачи при отчетността на паричните средства и разплащания. Контрол по съхраняването на наличните парични средства и ценни книжа в касата.

3.2 Контрол по използването на парични средства по строго целево предназначение. Контрол по уреждане на сметки с бюджета, банките, персонала. Контрол по съблюдаване формата на разплащанията, установена в договорите с клиенти и доставчици. Проверка и текущ контрол на сметките с длъжници и кредитори.

3.3 Нормативни актове, регламентиращи извършването на касови операции. Ред за приемане, съхранение и отпускане на пари и ценни книжа. Първична касова и банкова документация. Нареждания, искания и вносна бележка. Ред за оформяне на приходните и разходните документи. Касова книга.

3.4 Последователност при провеждане на касови операции. Ревизия на наличните парични средства. Нарушения и глоби.

3.5 Уреждане на сметки с платежни нареждания, акредитивна форма на разплащане. Разплащания по инкасо и с чекове. Отчетност при разплащания с доставчици. Отчетност при разплащания с подотчетни лица. Отчитане на командировки.

4. УЧЕБНА ПРАКТИКА.


Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение в квалификационнен курс за ВАЛУТЕН КАСИЕР.
Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - петседмични и индивидуални.

Разпределение на курсовете:
- 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 238 лв.
- при индивидуално обучение 288 лв.
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за валутен касиер е 156 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за квалификационнен курс за ВАЛУТЕН КАСИЕР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.