Курсове за сервитьор София - Варна - Бургас

Обучение за сервитьори София - Варна - Бургас


Център Давитоз София, Варна и Бургас провежда лицензирани курсове за сервитьор. Завършилите успешно професионално обучение за сервитьори получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионалисти с опит по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс за сервитьор

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия СЕРВИТЬОР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на курсиста. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Варна и Бургас.

Срок на обучение


Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете


- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени


- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

- За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит


Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като сервитьор, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия СЕРВИТЬОР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.