НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Курс за СЕКРЕТАРКА

професионален курс с придобиване на
удостоверение за обучениеКой може да се яви на изпит и да получи сертификат?


На изпит в Давитоз за СЕКРЕТАР/КА за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за секретаркакурсове за секретарка София
курсове за секретарки Варна

секретарски курсове Бургас
Знания и умения в курса за СЕКРЕТАРКА


Курсът обхваща следните теми и практически похвати:1. Компютърни офис системи. Работа с тектообработващи програми, електронни таблици и интернет среда.

2. Работа с офис техника.

3. Чужд език.

4. Бизнес комуникации и фирмена култура.

5. Делова кореспонденция.

6. Работа с архив.


Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Курсовете в задочна и онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за СЕКРЕТАР/КА. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.