Курсове за счетоводител и ТРЗ София - Варна - Бургас

Обучение по счетоводство и ТРЗ в София - Варна - Бургас


Център Давитоз София, Варна и Бургас провежда лицензирани курсове за счетоводител и ТРЗ. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални счетоводители с опит.

Знания и умения в квалификационния курс за оперативен счетоводител

Срок на обучение


Има 2 вида курсове - шестседмични и индивидуално обучение, като всеки модул се изучава в отделен курс.

Разпределение на часовете


- шестседмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени


- при групово обучение 312 лв.

- при индивидуално обучение 360 лв.

- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е за първи модул 180 лв, за втори модул 300 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит


Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като счетоводител, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Знания и умения по направление ТРЗ (труд и работна заплата)

Курсът по направление "личен състав" - ТРЗ обхваща следните занятия и умения:

Срок на обучение


Има 2 вида курсове по счетоводство - петседмични и индивидуални.

Разпределение на часовете


- петседмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цена


- при групово обучение 238 лв.

- при индивидуално обучение 288 лв.

- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 120 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Сертификат


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за ТРЗ (труд и работна заплата). При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.