НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия РЕСТОРАНТЬОР

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация


 

 
Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по професия РЕСТОРАНТЬОР за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

курсове за ресторантьоркурсове за управител на ресторант Бургас
курсове за ресторантьор Бургас
курсове за мениджър ресторанткурс за управител на ресторант Варна
курсове за ресторантьор Варна
курсове за салонен управител


курсове за ресторантски мениджмънт София
курсове ресотрантьор София
Знания и умения по професия
РЕСТОРАНТЬОРКурсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Хигиена на хранене и хранително законодателство

3. Материалознание на хранителните продукти

4. Технология на кулинарните изделия за кетеринг

5. Сервиране и барманство

6. Организация на обслужване на кетерингово събитие

7. Учебна практика


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия РЕСТОРАНТЬОР.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на курсовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия РЕСТОРАНТЬОР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.