НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия

Професия ОФИС-МЕНИДЖЪР

професионално обучение с придобиване на удостоверение
за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат? 
курсове за офис мениджъри Бургас и Варна

На изпит в център Давитоз по професия ОФИС-МЕНИДЖЪР може да се яви всеки, който се нуждае от удостоверение за квалификация. При заявка документът се изготвя на английски или немски. По желание се извършва превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

курсове офис мениджър


курсове по офис-мениджмънт Бургас
офис-мениджъри курсове Бургас
курсове за офис-мениджър Бургас
курсове за мениджърикурсове за офис-мениджъри Варна
курсове по офис-мениджмънт Варна

мениджмънт курсове Варна
курс по офис мениджмънт


курсове за офис-мениджъри София
курсове за офис-мениджмънт София
курсове за офис-мениджър СофияЗнания и умения по професия ОФИС-МЕНИДЖЪР

Курсът обхваща следните знания и умения:1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА - ЧУЖД ЕЗИК (по желание, английски, немски, испански, руски, френски или италиански език)

3. МАРКЕТИНГ (Изучава се, когато курсистът не е избрал обучение по чужд език и компютърна грамотност.)

4. ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

4.1. Фирмена култура

4.2. Маркетинг и мениджмънт

4.3. Управленски функции

4.4. Целеполагане, прогнозиране и стратегическо планиране

4.5. Управление на човешките ресурси

5. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА - КОМПЮТЪРНИ ОФИС СИСТЕМИ. РАБОТА С ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ, ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ, БАЗА ДАННИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

6. МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ОФИС-МЕНИДЖЪР.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на курсовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ОФИС-МЕНИДЖЪР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.