Курсове за пицар София - Варна - Бургас

Обучение за пицари София - Варна - Бургас


Център Давитоз София, Варна и Бургас провежда лицензирани курсове за пицар. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални пицари с опит по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс за пицар

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

3. Технология на специалността

4. Машини и съоръжения

5. Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост

6. Микробиология

7. Производствена практика

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПИЦАР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на курсиста. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Варна и Бургас.

Срок на обучение


4 седмици или индивидуално по уговорка.

Разпределение на часовете


Занятията са разпределени в 5 дни в седмицата по 3 учебни часа, когато са в група или по уговорка, когато са индивидуалн

Цени


- за групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

- за индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

- за курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 300 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит


Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като пицари, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ПИЦАР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.