НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


Специалност СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация
Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност стоманобетонни конструкции за получаване на признато удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.
курсове стоманобетон Бургаскурсове за стоманобетонни конструкциикурсове за стоманобетон Бургас
курс за стоманобетонни конструкции Бургас и София
курсове козметички Бургаскурсове за козметичкакурсове за стоманобетон Варна
курсове за стоманобетонни конструкции Варна и София


Знания и умения по специалност СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Техническо чертане: запознаване с основни чертожни стандарти

3. Строителни материали

4. Сградостроителство

5. Организация на строителството

6. Стоманобетон

7. Инсталации в сгради

8. Технология на стоманобетонните конструкции

9. Производствена практика


Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.