НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация по професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.
курсове за продавач-консултант


курсове за продавач в Бургас
обучение за продавач-консултант Бургас
курс за продавачки Бургас
курсове за продавачи


курсове за продавач Варна
курсове за продавач-консултант Варна
курсове за продавачки Варна
курсове за продавачи


курсове за продавач София
курсове за продавач-консултант София
курсове за продавачки СофияЗнания и умения по професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ


Курсът обхваща следните знания и умения: 

1. Организация на дейността в търговския обект.

1.1 Култура на търговското обслужване в търговския обект.

1.2 Методи за продажба в търговския обект.

1.3 Документиране и оформяне на продажбите на клиентите – касова бележка и фактура. Отчитане и документиране на продажбите – касови отчети, стоково-паричен отчет.

1.4 Съвременни форми за търговско обслужване – плащане с дебитни и кредитни карти, стоков кредит.

2. Учебна практика.


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - петседмични и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- петседмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 288 лв
- при индивидуално обучение 346 лв
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 180 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.