НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

професионално обучение с придобиване на удостоверение
за квалификация

-


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?


На изпит в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация по професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК може да се яви всеки желаещ. При нужда документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за митнически посредниккурс за митнически агент Бургас
курс за митнически посредник Бургас
курс митнически и данъчен посредник Бургас


курсове за данъчен посредниккурсове за митнически посредник Варна
курсове данъчен посредник Варна
курсове митнически и данъчен посредник Варнакурсове за данъчен посредниккурсове за митнически посредник София
курсове данъчен посредник София
курсове митнически и данъчен посредник СофияЗнания и умения по професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Основи на правото

2. Отчитане на външнотърговските сделки

3. Стокознание

4. Международно и данъчно законодателство

5. Външна търговия

6. Организация и технология на митническата дейност

7. Организация и технолoгия на данъчната дейност

8. Валута и валутен контрол

9. Международни плащания

10. Учебна практика


Организация на обучението:
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК. При нужда документът може да се издаде на английски или немски. По желание се извършва превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.