Курсове за данъчен и митнически посредник София - Варна - Бургас

Обучение за данъчен и митнически посредник


Център Давитоз провежда лицензирано обучение за данъчен и митнически посредник в градовете София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс


Професионалният курс предлага следните знания и умения:

1. Основи на правото

2. Отчитане на външнотърговските сделки

3. Стокознание

4. Международно и данъчно законодателство

5. Външна търговия

6. Организация и технология на митническата дейност

7. Организация и технолoгия на данъчната дейност

8. Валута и валутен контрол

9. Международни плащания

10. Учебна практика

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Варна и Бургас. Курсовете в задочна и онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има два вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение

Разпределение на занятията


- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете


- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит


Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като данъчен и митнически посредник се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.