Курсове за портиер - пиколо София - Варна - Бургас

Обучение за портиер и пиколо София - Варна - Бургас


Център Давитоз провежда лицензирани курсове за портиер - пиколо в София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионалисти с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения по професия ПОРТИЕР / ПИКОЛО


Нашите професионални курсове са с подчертано практическа насоченост и обхващат следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Професионална етика и туристическо поведение

3. Охранителни процедури: Технологични операции в консиаж. Съхранение на ключовете в хотела. Охранителни процедури при работа с вещи на клиенти, материали и оборудване. Доклад за възникнали опасности, инциденти и критични ситуации за осъществяване на връзка със съответните инстанции

4. Посрещане и настаняване на гости в хотела

4.1 Хотелски стандарти. Правилник за вътрешния ред в хотела

4.2 Длъжностни характеристики – портиер на главен вход, пиколо и лифт бой

4.3 Посрещане на гости

4.4 Процедури по настаняване на гостите

4.5 Предоставяне на услуги в хотела и извън сградата на хотела

4.6 Процедури по изпращане на гостите

5. Производствена практика

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение за ПОРТИЕР - ПИКОЛО. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Варна и Бургас. Курсовете стартират два пъти месечно, а индивидуалното обучение в още по-кратки срокове.

Срок на обучение


Има 2 вида курсове - петседмични и индивидуални. Курсистите получават както теоретични, така и практически знания и умения по специалността.

Разпределение на часовете


- петседмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени за професионално обучение


- при групово обучение 288 лв

- при индивидуално обучение 346 лв

- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 180 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит по професията


Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения по специалността, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение


Курсистите получават удостоверение за портиер - пиколо, валидно в България и в чужбина. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Можем да извършим също така и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили успешно обучението си в център Давитоз.