НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


Професия ПОРТИЕР-ПИКОЛО

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификацияКой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация по професия ПОРТИЕР-ПИКОЛО може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.
курсове за портиер


курсове за портиер в Бургас
курсове за пиколо в Бургас
портиер и пиколо Бургаскурсове за пиколо


курсове за портиер Варна
курсове за пиколо Варна

поертиер и пиколо Варнапортиер и пиколо курс


обучение за портиер-пиколо София
курсове за портиери София
курсове за пиколо СофияЗнания и умения по професия ПОРТИЕР-ПИКОЛО


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Професионална етика и туристическо поведение

3. Охранителни процедури: Технологични операции в консиаж. Съхранение на ключовете в хотела. Охранителни процедури при работа с вещи на клиенти, материали и оборудване. Доклад за възникнали опасности, инциденти и критични ситуации за осъществяване на връзка със съответните инстанции

4. Посрещане и настаняване на гости в хотела

4.1 Хотелски стандарти. Правилник за вътрешния ред в хотела

4.2 Длъжностни характеристики – портиер на главен вход, пиколо и лифт бой

4.3 Посрещане на гости

4.4 Процедури по настаняване на гостите

4.5 Предоставяне на услуги в хотела и извън сградата на хотела

4.6 Процедури по изпращане на гостите

5. Производствена практика


Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПОРТИЕР-ПИКОЛО.
Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - петседмични и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- петседмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 288 лв
- при индивидуално обучение 346 лв
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 180 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ПОРТИЕР-ПИКОЛО. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.