НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


Професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация
Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО за издаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.
курсове строител Бургаскурсове за помощник строител


курсове помощник-строител Бургас
курсове за строители София и Бургас
курс по сградостроителство Бургас
курсове строители Варнакурсове за помощници в строителството


курсове за строители Варна
курсове помощник-строител София и Варна
курсове строителство Варна


Знания и умения по професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Сградостроителство: Транспортни работи на строителната площадка. Земни работи. Кофражни работи. Армировъчни работи. Бетонови работи. Покривни работи.

3. Технология на специалността.

3.1 Технология на бояджийските работи.

3.2 Технология и правила при изпълнение на зидарии.

3.3 Технология на дърводелските работи.

4. Сухо строителство.

5. Практика.


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - шестседмични и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- шестседмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 288 лв
- при индивидуално обучение 346 лв
- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 180 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.