НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


Специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация
Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ за получаване на удостоверение за квали­фикация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове мазилки Бургаскурсове мазилки и шпакловки


курсове мазилки Бургас
курсове шпакловки Бургас
курс за мазач Бургаскурсове мазач Варнакурсове за мазилки и шпакловки Варна


курсове за мазилки Варна
курсове шпакловки Варна
курсове за мазачи Варнакурсове мазач Софиякурсове за мазилки и шпакловки Варна


курсове за мазилки София
курсове шпакловки София
курсове за мазачи София


Знания и умения по специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Технология на специалността.

2.1. Мазилки - въведение и основни познания.

2.2. Вътрешни мазилки.

2.3. Външни мазилки.

2.4. Шпакловки.

3. Производствена практика.


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.