НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Квалификационен курс за КРОЯЧ

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в център Давитоз за КРОЯЧ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.
курсове кроячки Бургаскурсове по шев и кройка


курсове за кроячка Бургас
курсове за кроячки Варна
курс по кройка Бургас и Варна
курс за кроячество Бургас и Варна
курс за крояч София

Знания и умения в квалификационния курс за КРОЯЧ

Курсът обхваща следните знания и умения: 

1. Въведение в кроячеството
2. Технически условия при скрояване
3. Рационално използване на материалите
4. Подготовка на платовете за кроене
5. Настилане на платовете
6. Кроене
7. Проектиране на технологичните процеси при подготовката и кроенето на материалите
8. Специфики при проектирането на поточна линия за производство на шивашки изделия
9. Изработване на облекло по поръчка


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение в квалификационен курс за КРОЯЧ.
Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 590 лв с 2 вноски по 295 лв, 540 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 690 лв с 2 вноски по 345 лв, 640 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 250 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за КРОЯЧ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.