НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


Професия КАМЕРИЕРКА

професионално обучение с придобиване на удостоверение
за квалификацияКой може да се яви на изпит и да получи сертификат? 


На изпит в Давитоз по професия КАМЕРИЕР за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за камериерка

курсове за камериерка в Бургас
курсове за камериери в Бургас
камериерско обслужване Бургас
курсове за камериерки


курсове за камериерки Варна
курсове за камериерка Варна

камериерско обслужване Варна
камериерско обслужване курс

обучение за камериери София
курсове за камериерка София
курсове за камериерки СофияЗнания и умения по професия КАМЕРИЕРКА


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТУРИСТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ

3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

4. ТЕХНОЛОГИЯ НА КАМЕРИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

4.1. Подготовка на работата на камериерката

4.2. Обработка на стаята

4.3. Допълнителни процедури в стаята. Обработка на общите помещения

5. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА


Организация на обучението:
Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия КАМЕРИЕР.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна форма на обучение.

Продължителност на занятията: Има 2 вида курсове - 5 седмични и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 168 лв
- при индивидуално обучение 192 лв
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 132 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия КАМЕРИЕР. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.