НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия БРОКЕР

професионално обучение с придобиване на удостоверение
за квалификацияКой може да се яви на изпит и да получи сертификат? 


На изпит в Давитоз по професия БРОКЕР за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за брокер


курс за брокер на имоти Бургас
курсове за брокер Бургас
курсове за недвижими имоти Бургас
курсове брокер на имотикурсове за брокер на имоти Варна
курсове за брокери Варна

курсове за недвижими имоти Варна
курсове брокер на имотикурсове за брокер на имоти София
курсове за брокери София

курсове за недвижими имоти София

Знания и умения по професия БРОКЕР, специалност НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Търговско и вещно право.

3. Организация на брокерската дейност.

3.1. Видове недвижими имоти.
3.2. Видове вещни права върху имоти.
3.3. Видове тежести върху недвижими имоти.
3.4. Професия брокер, агент недвижими имоти.
3.5. Класификатор на имоти. Работа с клиенти. Договори. Договор за покупко-продажба на недвижим имот, особености и специфични клаузи.
3.6. Сделките за недвижими имоти. Етапи на сделката по придобиване на недвижим имот. Видове сделки.
3.7. Основни средства за печатна реклама на имоти.
3.8. Сегментиране на пазара на жилища в България.
3.9. Ценообразуване при недвижимите имоти и инвестиционна стойност.
3.10. Придобиване на недвижим имот чрез кредит. Видове кредитиращи институции.

4. Практически занятия по организация на брокерската дейност и бизнес комуникации.


Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия БРОКЕР.
Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия БРОКЕР. При необходимост документът може да се издаде безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.