НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


Специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация
Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в център Давитоз по специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ за получаване на удостоверение за квали­фикация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове бояджия Бургаскурсове за бояджия


курсове за бояджия Бургас
курс бояджийски дейности Бургас
курс за бояджийски работи Бургаскурсове бояджийски дейности Варнакурсове за бояджии


курсове за бояджия Варна
курсове за бояджии Варна
курсове за бояджийски дейности Варнакурсове бояджия Софиякурсове за бояджии


курсове за бояджия София
курсове за бояджии София
курсове за бояджийски дейности София


Знания и умения по специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място.

2. Организация на трудовия процес.

3. Инсталации в сгради.

4. Технология на строителството.

5. Технология на специалността.

5.1. Характеристика на довършителните работи.

5.2. Общи понятия за цветовете.

5.3. Класификация на бояджийските материали и състави. Видове бояджийски материали.

5.4. Машини, механизирани инструменти и инвентарни средства, използвани при бояджийските работи.

5.5. Подготовка и обработка на повърхностите за боядисване.

5.6. Бояджийски работи с водоразтворими бояджийски състави.

5.7. Бояджийски работи с блажни бои.

5.8. Тапетни работи.

6. Производствена практика.


Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- за курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски език. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.