НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


Специалност АВТОБОЯДЖИЙСТВО


професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?  


На изпит в център Давитоз по АВТОБОЯДЖИЙСТВО може да се яви всеки желаещ. Изпитът обхваща материал по теория и практика на професията. При необходимост документът за квалификация се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща. Легализацията удостоверява, че документът е легален.
курсове за автобояджия

курсове за автобояджия Бургас
курс автобояджия Бургас
курсове по автобояджийство

курсове - автобояджийство Варна
курсове за автобояджия Варна
боядисване на коли

курс за автобояджия София
курсове за боядисване на автомобили СофияЗнания и умения по специалност АВТОБОЯДЖИЙСТВО

Курсът обхваща следните знания и умения:1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Материалознание.

3. Устройство на моторното превозно средство.

4. Техника и технологии в автобояджийството.

4.1 Бояджийски материали – видове, свойства.

4.2. Инструменти и машини за бояджийските работи на автомобила. Начин за поддържане на инструментите и работа с тях.

4.3. Изисквания, на които трябва да отговарят автомобилните бои. Видове. Начин за нанасяне.

4.4. Стареене на автомобилните бои. Причини.

4.5. Основи на цветознанието, цветове, съчетание и въздействие.

4.6. Подготовка на повърхностите за боядисване, грундиране, шлифоване.

4.7. Видове автомобилни бои. Подготовка на разтворите за боядисване.

4.8. Разтворители – видове, начин на използване.

4.9. Технология на изпълнението на автобояджийските работи с различните видове бои.

4.10. Нови технологии при приготвянето на различните видове бои, компютърно определяне на цветовете.

4.11. Правила и съставки за отстраняване на петна, ръжда и други по стари и нови повърхности на автомобилите.

4.12. Опазване на околната среда и административно наказателни мерки при замърсяването и.


Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност АВТОБОЯДЖИЙСТВО. Занятията са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност АВТОБОЯДЖИЙСТВО. При необходимост документът се издадава на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.