НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техникаквалификационен курс за електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника с придобиване на удостоверение за завършено обучение


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?


На изпит по специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА за получаване на удостоверение за завършено обучение може да се яви всеки желаещ. Изпитът се провежда от център Давитоз. При необходимост документът може да се издаде на английски или немски. По желание извършваме и легализация в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за асансьорен техник Бургаскурсове по асансьорна техника


курс асансьорна техника Бургас
курс подемна и асансьорна техника Бургас
курсове асансьорна и подемна техника Бургас


курсове за асансьорен техник Варнакурсове за електрообзавеждане на асансьорна техника


курс асансьорна техника Варна
курсове за подемна и асансьорна техника Варна
курсове за електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника Варнакурсове за асансьорен техник Варнакурсове за електрообзавеждане на асансьори


курс асансьорна техника София
курсове за подемна и асансьорна техника София
курсове за електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника София
Знания и умения по специалност електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

Курсът по специалност електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника обхваща следните теми и практически похвати: 


1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Електротехнически материали.

3. Измерване на електрически и неелектрически величини. Електрически схеми и чертежи.

4. Електрически машини, трансформатори и преобразуватели.

5. Работа с инструменти. Влияние на околната среда.

6. Електрозадвижване.

7. Електротехника и електроника.

8. Материалознание и машинни елементи.

9. Технология на специалността.

10. Монтаж, ремонт и сервиз.


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете: Едномесечният курс е със занятия 4 пъти седмично по 6 учебни часа. Двумесечните занятия се провеждат 2 пъти седмично по 6 учебни часа. Индивидуалните часове са по уговорка.

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За желаещи, които не са посещавали курсове в Давитоз и искат да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на лицензирано удостоверение е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.


Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за завършено обучение по специалност електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника. При необходимост документът може да се издаде на английски или немски. Можем да извършим и легализация със заверка в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.