НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


професия АНИМАТОР В ТУРИЗМА

професионално обучение с придобиване на удостоверение
за квалификацияКой може да се яви на изпит и да получи сертификат?  


На изпит в център Давитоз по професия АНИМАТОР за получаване на Удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски език. По желание може да се извърши и превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за аниматоркурсове за аниматор Бургас
курсове по хотелска анимация Бургас
курсове за аниматори Бургаскурсове за аниматори


курс за аниматор Варна
курсове по хотелска анимация Варна
курсове за аниматори Варнакурс за аниматор


курс за аниматор София
курсове по хотелска анимация София
курсове за аниматори София
Знания и умения по професия АНИМАТОР В ТУРИЗМА

Курсът обхваща следните знания и умения:


1. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОФЕСИЯТА
1.1 Същностна характеристика на туристическата анимация и на професионалния профил на аниматора
1.2 Националното културно-историческо наследство, социален бит и етнография
1.3 Комуникативност, общуване и сценично поведение. Сценография, грим и костюми
1.4 Технология на културно-познавателната анимация
1.5 Технология и организация на творческо-развлекателната анимация
1.6 Технология на трудово-творческата анимация
1.7 Технология на спортно-развлекателната анимация
1.8 Технология на игрово-приключенската анимация
1.9 Технология на социално-комуникативната анимация
1.10 Охранителни мерки и безопасност на туристите. Информационно и материално-техническо осигуряване на анимационната дейност
2. УЧЕБНА ПРАКТИКА

Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия АНИМАТОР В ТУРИЗМА.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - 5 седмични и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 288 лв
- при индивидуално обучение 346 лв
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 180 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за завършено обучение, валидно в България и в чужбина, по професия АНИМАТОР В ТУРИЗМА. При необходимост документът се издава на английски или немски език. По желание може да се извърши и превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.