Курсове за аниматор в туризма София - Варна - Бургас

Обучение по туристическа анимация София - Варна - Бургас


Център Давитоз провежда лицензирани курсове за аниматор в София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионалисти с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения по професия АНИМАТОР В ТУРИЗМА


Нашите професионални курсове се отличават с подчертано практическа насоченост и обхващат следните знания и умения:

1. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

1.1 Същностна характеристика на туристическата анимация и на професионалния профил на аниматора

1.2 Националното културно-историческо наследство, социален бит и етнография

1.3 Комуникативност, общуване и сценично поведение. Сценография, грим и костюми

1.4 Технология на културно-познавателната анимация

1.5 Технология и организация на творческо-развлекателната анимация

1.6 Технология на трудово-творческата анимация

1.7 Технология на спортно-развлекателната анимация

1.8 Технология на игрово-приключенската анимация

1.9 Технология на социално-комуникативната анимация

1.10 Охранителни мерки и безопасност на туристите. Информационно и материално-техническо осигуряване на анимационната дейност

2. УЧЕБНА ПРАКТИКА

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение за АНИМАТОР В ТУРИЗМА. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Варна и Бургас. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение


Има 2 вида курсове - петседмични и индивидуални. Курсистите получават както теоретични, така и практически знания и умения по специалността.

Разпределение на часовете


- петседмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени за професионално обучение


- при групово обучение 288 лв

- при индивидуално обучение 346 лв

- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 180 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит по туристическа анимация


Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения по специалността, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение


Курсистите получават удостоверение за аниматор в туризма, валидно в България и в чужбина. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Можем да извършим също така и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили успешно обучението си в център Давитоз.