НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

специализиран курс с придобиване на удостоверение за завършено обучение

--


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз за получаване на удостоверение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ може да се яви всеки желаещ. При необходимост получавате документа на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като заверката се заплаща.


курсове възпитател Бургаскурсове за помощник възпитател


курсове помощник-възпитател Бургас
курсове за възпитател Бургас
курс за помощник-възпитател Бургаскурсове възпитател Варнакурсове за помощник възпитател


курсове помощник-възпитател Варна
курсове за възпитатели Варна
курсове за помощник-възпитател Варнакурсове възпитател Софиякурсове за помощник възпитател
курсове помощник-възпитател София
курсове за възпитатели София
курсове за помощник-възпитатели София
Знания и умения по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Курсът по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ обхваща следните теми и практически похвати: 

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Анатомия, физиология и хигиена на детето
3. Възпитание на детето
4. Организация на дневния режим в заведения за деца
5. Педагогическо общуване
6. Специална педагогика
7. Учебна практика
7.1. Дидактически игри
7.2. Подвижни игри
7.3. Спортни игри и разходки
7.4. Спортно-ролеви игри
7.5. Занимания по рисуване
7.6. Занимания по танци
7.7. Занятия по пеене
7.8. Организация на хигиената на работното място

Организация на обучението: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ.

Видове курсове: Курсовете за помощник-възпитател са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна или онлайн форма по избор на курсиста. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: 6 седмици или индивидуално по уговорка

Разпределение на часовете: Занятията за помощник-възпитател се провеждат:
- 2 пъти седмично по 3 учебни часа, когато са в група или
- по уговорка, когато са индивидуални.

Цена:
- за групово обучение 288 лв.
- за индивидуално обучение 346 лв.
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно лицензирано обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение е 180 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитът обхваща материал по теория и по практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за завършено обучение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.