НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 


Специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация
Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за облицовки Бургаскурсове за настилки


курсове за облицовки Бургас
курсове настилки Бургас
курс за фаянсаджия Бургаскурсове за облицовки и настилки Варнакурсове за настилки

курсове за облицовки Варна
курсове за настилки Варна
курсове за фаянсаджия Варнакурсове за облицовки и настилки Софиякурсове за настилки

курсове за облицовки София
курсове за настилки София
курсове за фаянсаджия София


Знания и умения по специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ


Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд, правила за безопасна работа на работното място.

2. Технология на специалността.

2.1 Класификация на вътрешните облицовки и настилки.

2.2 Материали, разтвори и лепила, използвани за вътрешни облицовки и настилки.

2.3 Инструменти, машини и технологични средства за изпълнение на вътрешни облицовки и настилки.

2.4 Вътрешни облицовки: Подготовка на повърхностите за облицовка. Видове облицовки.

2.5 Настилки: Видове настилки. Нови технологии при настилките.

3. Производствена практика.


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.