НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Квалификационнен курс за
МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ

професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?


На изпит в Давитоз по МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове климатици Бургаскурсове за климатични системикурс климатична техника Бургас
курс за климатици Бургас
курс климатични инсталации Бургас
курс климатичен техник Бургас
курсове климатици Варнакурсове за климатична техникакурс климатична техника Варна
курсове за климатици Варна
курс климатични инсталации Варна
курс за климатичен техник Варна
курсове климатици Варнакурсове за климатична техника


курс климатична техника София
курсове за климатици София
курс климатични инсталации СофияЗнания и умения в квалификационния курс за МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ


Курсът обхваща следните знания и умения: 


1. Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда.

2. Климатични съоръжения и инсталации. Монтаж и ремонт.

2.1 Климатични съоръжения и инсталации. Предназначение. Видове.

2.2 Основни елементи на климатичните инсталации. Предназначение.

2.3 Атмосферен въздух и свойства – обемно тегло, състав, влагосъдържание, топлосъдържание.

2.4 Инструменти за подготвителни и монтажни дейности – ръчни и механизирани. Техника за работа с тях.

2.5 Монтаж, експлоатация и ремонт на климатично оборудване. Повреди и отстраняването им.


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение в квалификационнен курс за МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за успешно завършен квалификационнен курс по МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.


Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.