Курсове за фитнес инструктор София - Варна - Бургас

Обучение за инструктор по фитнес София - Варна - Бургас


Център Давитоз София, Варна и Бургас провежда лицензирани курсове за фитнес инструктор. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални фитнес инструктори с опит по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс за фитнес инструктори


Обучението включва теория и практика на специалността и обхващат следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Психология и професионална етика.

3. Анатомия и физиология. Спортна хигиена.

4. Основи на биомеханиката. Технология на тренировките по фитнес.

5. Спортни съоръжения.

6. Спортен травматизъм. Медицинско обслужване при спортни дейности.

7. Хранене и спорт. Спорт и социално дело.

8. Учебна практика: технология на тренировките по фитнес.

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ФИТНЕС. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на курсиста. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Варна и Бургас.

Срок на обучение


Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете


- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени


- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит


Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като фитнес инструктор или персонален треньор, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ФИТНЕС. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.