НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Специалност ФИТНЕС

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?  


На изпит в Давитоз по специалност ФИТНЕС за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки, навършил 16 години. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за фитнес

курсове за за фитнес инструктори
курс за фитнес инструктор Бургаскурсове фитнес инструктор
курсове фитнес инструктор Варна
курсове за за фитнес инструктори Варна


сертификат фитнес инструктор
курс за фитнес инструктор София
курсове за фитнес инструктор София


Знания и умения по специалност ФИТНЕС


Курсът обхваща следните знания и умения:  1. Здравословни и безопасни условия на труд.

  2. Психология и професионална етика.

  3. Анатомия и физиология. Спортна хигиена.

  4. Основи на биомеханиката. Технология на тренировките по фитнес.

  5. Спортни съоръжения.

  6. Спортен травматизъм. Медицинско обслужване при спортни дейности.

  7. Хранене и спорт. Спорт и социално дело.

  8. Учебна практика: технология на тренировките по фитнес.


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ФИТНЕС.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ФИТНЕС. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.