НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Специалност АРМИРОВКА И БЕТОН

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?


На изпит в Давитоз по специалност АРМИРОВКА И БЕТОН за получаване на удостоверение за завършено обучение може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове армировач Бургаскурсове армировка и бетонкурсове за армировач Бургас
курсове за армировка Бургас
курс за армировка и бетон Бургаскурсове армировка Варнакурсове за армировач


курсове за армировка Варна
курсове армировка и бетон Варна
курсове за армировач Варнакурсове армировка Софиякурсове за армировач


курсове за армировка София
курсове армировка и бетон София
курсове за армировач СофияЗнания и умения по специалност АРМИРОВKA И БЕТОН

Курсът обхваща следните знания и умения: 


1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място
2. Технология на специалността
2.1 Стоманобетонни конструкции. Взаимодействие между бетона и стоманата
2.2 Армировъчни работи - общи сведения, работа с армировъчни планове
2.3 Технология на армировъчните работи
2.4 Правила и особености при армиране на конструктивни елементи
2.5 Армиране на конструктивни елементи
2.6 Полагане на армировката в кофража
2.7 Организиране на армировъчните работи: приемане и измерване на армировъчните работи. Норми и допуски
2.8 Технология на бетоновите работи
2.9 Уплътняване на бетонна смес. Грижи за бетона след полагането му
2.10 Измерване и приемане на бетоновите работи
3. Производствена практика


Организация на обучението:

Център Давитоз е международно лицензиран за провеждане на обучение по специалност АРМИРОВКА И БЕТОН.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове - едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за завършено обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност АРМИРОВКА И БЕТОН. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.