Курсове за оператор на компютър София - Варна - Бургас

Курсове по компютърна грамотност, специализиран софтуер (3D Studio Max, AutoCAD, Archicad, Photoshop и др.) и уеб дизайн


Център Давитоз провежда лицензирани курсове за оператор на компютър в София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионалисти с дългогодишен стаж по специалността (3D Studio Max, AutoCAD, Archicad, Photoshop и др.)

Знания и умения по професия "оператор на компютър"


Нашите курсове за компютърен оператор се разделят по софтуерни продукти (офис пакет, 3D Studio Max, AutoCAD, Archicad, Photoshop и др.). Моля изберете желания курс:

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение по професия ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма. Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра, където в залите за обучение има учебни компютри. По желание на курсиста може да се работи и с негов преносим компютър. Препоръчително е за упражнения вкъщи да имате инсталиран съответния софтуер на собствен компютър.

Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. Курсовете стартират два пъти месечно, а индивидуалното обучение в още по-кратки срокове.

Срок и интензивност на обучение


- Груповите курсове по начална компютърна грамотност са 5 седмични със занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

- Груповите курсове за специализиран софтуер (AutoCAD, 3D Studio Max, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign и др.) и уеб дизайн (създаване на интернет страници) са 5 седмични със занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа.

- Индивидуалното обучение е по уговорка.

Колко са нивата на обучение?


- В курсовете за начална компютърна грамотност едно ниво е достатъчно за овладяване на материала.

- В курсовете по специализиран софтуер и уеб дизайн (създаване на собствен сайт) има едно до две нива на обучение в зависимост от софтуерната програма и целите на курсиста.

Цени за компютърно обучение


- Курсовете по начална компютърна грамотност са 168 лв/група и 192 лв/индивидуално.

- Обучението, задълбочено в Excel, е 192 лв/индивидуално.

- Курсовете по професионален софтуер (AutoCAD, 3D Studio Max, Corel Draw, Adobe Illustrator, InDesign и др.) или по уеб дизайн (изработка на интернет страници) са 312 лв/група за една програма и 360 лв/индивидуално за една програма. Всяка програма се изучава в отделен курс на обучение.

- СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! При записване на двама или повече познати курсисти наведнъж в една група, курсът може да се провежда като индивидуално обучение, по график, който курсистите желаят, но на цената на групови занятия.

- ВАЖНО: За курсистите на Давитоз изпитите и издаването на сертификат са безплатни. За тези, които не са посещавали курсове в Давитоз, а желаят да се явят само на изпит, цената на изпита и издаването на сертификат е 120 лв. за начална компютърна грамотност и 156 лв. за специализираните програми.

Изпит по компютърна грамотност


Всеки един курс завършва с изпит и лицензиран сертификат, валиден международно.

За можещите и желаещите да се явят само на изпит има възможност сертификатът да се издаде въз основа на резултатите от изпита. Записването се извършва в офисите на Давитоз. Таксата за явяване само на изпит по начална компютърна грамотност е 120 лв., а за специализираните курсове (3Д Макс, Аутокад, Уеб дизайн и др.) 156 лв.

Сертификат за завършено обучение


Сертификатите от изпитите, провеждани в Давитоз, са международно валидни и могат да бъдат издадени на английски или немски език. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили успешно обучението си в център Давитоз.