Курсове по професия касиер София - Варна - Бургас

Професионално обучение за касиер


Център Давитоз провежда лицензирани курсове за касиер в София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от опитни специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс


Професионалното обучение съдържа следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Пари и парични документи.

3. Учебна практика.

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия КАСИЕР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Курсовете в задочна и онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има 2 вида курсове - 5 седмични и индивидуално обучение.

Разпределение на занятията


- 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете


- при групово обучение 288 лв.

- при индивидуално обучение 346 лв.

- За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и да положат изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 180 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит


Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като касиери се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия КАСИЕР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.