НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия КАСИЕР

професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

    


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

 

На изпит в център Давитоз за получаване на удостоверение за квалифи- кация по професия КАСИЕР може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за касиеркурсове за касиери Бургас
курсове за касиерки Варна Бургас
курсове за касиерка в Бургас и Варна
курсове за касиеркурсове за касиери София
курсове за касиерки София
курсове за касиерка в СофияЗнания и умения по професия КАСИЕРКурсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Пари и парични документи.

3. Учебна практика.


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия КАСИЕР.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Продължителност на занятията: Има 2 вида курсове - 5 седмични и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 288 лв.
- при индивидуално обучение 346 лв.
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 180 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия КАСИЕР. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.