НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия

Квалификационнен курс за УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация

 


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз за УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.
курсове за хотелиер


курсове за хотелиер в Бургас
курсове управител на хотел Бургас
обучение за хотелиери Бургаскурсове за хотел мениджъркурсове за хотелиер Варна
курсове за хотелиери Варна

курсове за хотелски управител Варнауправител хотел курс


обучение управител на хотел София
курсове за хотелиер София
курсове за хотелски управител София
Знания и умения в квалификационния курс за УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ


Курсът обхваща следните знания и умения:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

2.1. Материална база на хотела. Обслужващ персонал в хотела. Видове места за настаняване. Категоризация. Структура.
2.2. Хотелиерски услуги - същност, значение, видове. Качество на хотелиерските услуги. Допълнителни хотелиерски услуги.
2.3. Особености на организацията на хотелиерското обслужване. Особености на организацията на обслужването в къмпингите, ваканционните селища, клубовете, фамилните и селските хотели.
2.4. Технология на хотелиерството. Същност и елементи на технологичния процес. Технологична схема. Технологичен цикъл.
2.5. Технология на приемане и настаняване в средствата за подслон.
2.6. Камериерско обслужване.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДЕН (ФРОНТ) ОФИС

3.1. Характеристика на приемния блок в хотела. Зони в приемния блок, функционално разположение, технологично обзавеждане и оборудване. Приемният блок като организационно звено в хотела – функции, структура и координация с другите служби и звена в хотела.
3.2. Режим на работа и организация на труда в приемен блок. Графици на работно време. Организация на резервационната дейност в хотела.
3.3. Посрещане и настаняване на гостите в хотела. Адресна регистрация. Настаняване на индивидуални гости с предварителна резервация. Настаняване на гост без предварителна резервация. Настаняване на организирани туристи в хотела. Посрещане и настаняване на VIP гости и гости със специално внимание – деца, инвалиди и др.
3.4. Изпращане на гостите на хотела. Технология на разплащането.
3.5. Концепцията "грижа за клиента" и приложението й в хотелиерското обслужване. Работа с оплакванията на гостите.

4. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

- чужд език по избор или
- компютърна грамотност или
- допълнителни, задълбочени познания по хотелиерство.

5. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ
Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран от международно за провеждане на обучение по професия ХОТЕЛИЕР.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.