Курсове по хотелски мениджмънт София - Варна - Бургас

Обучение за управител на хотел София - Варна - Бургас


Център Давитоз София, Варна и Бургас провежда лицензирани курсове за хотелиер. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални управители с опит в хотелския мениджмънт.

Знания и умения в квалификационния курс за управител на хотел

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ХОТЕЛИЕР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Варна и Бургас. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение


Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете


- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка

Цени


- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит


Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като управител на хотел, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение


Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ХОТЕЛИЕР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.