НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

Професия ЕКСКУРЗОВОД

професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация

    


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?


На изпит по професия ЕКСКУРЗОВОД за получaване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. Изпитът се провежда от център Давитоз. При необходимост може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.
За лицата, които упражняват екскурзоводска дейност като наети служители в музеи, художествени галерии, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов НЕ се изисква извън удостоверението за квалификация допълнителен документ за упражняване на професията. За всички други е нужна идентификационна карта за правоспособност, като изпитът за правоспособност се провежда два пъти годишно в София в Министерството на туризма.
Център Давитоз извършва подготовка за явяване на изпита за правоспособност и провежда изпита по език за ниво С1, за да можете да работите като екскурзовод с чужд език.
курсове за екскурзовод


курсове за екскурзоводи в Бургас
екскурзовод - курсове Бургас
обучение за екскурзовод Бургас
курсове за екскурзоводикурсове за екскурзоводи Варна
курсове за екскурзовод Варна

екскурзоводство - курсове Варна
курс по екскурзоводство


обучение за екскурзоводи София
курсове за екскурзовод София
професия екскурзовод София
екскурзоводство курсове София
Знания и умения по професия
ЕКСКУРЗОВОД


Курсът обхваща следните занятия и умения:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. ОСНОВИ НА ТУРИЗМА. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ТУРИЗМА

3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗВОДСТВОТО

3.1 Същностна характеристика на екскурзоводството. Професионален и личностен профил на екскурзовода

3.2 Туристическо райониране

3.3 Национално културно-историческо наследство, бит и етнография

3.4 Методи и техники за комуникация и общуване в туризма. Обслужване

3.5 Екскурзоводска анимация

3.6 Технология и организация на туристическия трансфер

3.7 Организиране и екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната

3.8 Организиране и екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в чужбина

3.9 Организиране и провеждане на развлекателни туристически мероприятия в туристическия обект

3.10 Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в местата за настаняване

3.11 Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в заведенията за хранене и развлечения

3.12 Охранителни мерки и безопасност на туристите

4. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

5. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

- Допълнителни часове за учебна практика по специалността или

- Чужд език по избор или

- Работа с компютър (компютърна грамотност)


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ЕКСКУРЗОВОД.
Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма. Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение.

Разпределение на курсовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа или
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа или
- индивидуален курс: по уговорка

Цена:
- групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв при плащане с една вноска
- индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв при плащане с една вноска
- задочно и онлайн обучение 474 лв/съкратен курс, 648 лв/пълен курс
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 300 лв.
- явяване на изпит по чужд език за екскурзоводи на ниво С1 за придобиване на право за работа с чужд език 144 лв
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит: по теория и практика

Сертификат: Удостоверение за квалификация за професия ЕКСКУРЗОВОД. При необходимост може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.
За лицата, които упражняват екскурзоводска дейност като наети служители в музеи, художествени галерии, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов НЕ се изисква извън удостоверението за квалификация допълнителен документ за упражняване на професията. За всички други е нужна идентификационна карта за правоспособност, като изпитът за правоспособност се провежда два пъти годишно в София в Министерството на туризма.
Център Давитоз извършва подготовка за явяване на изпита за правоспособност и провежда изпита по език за ниво С1, за да можете да работите като екскурзовод с чужд език.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.