Курсове за екскурзовод София - Варна - Бургас

Курсове за професия екскурзовод София - Варна - Бургас


Център Давитоз провежда лицензирани курсове по екскурзоводство в София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални екскурзоводи с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения по професия "екскурзовод"


Нашите курсове за екскурзоводи са с подчертано практическа насоченост и обхващат следните знания и умения:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. ОСНОВИ НА ТУРИЗМА. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ТУРИЗМА

3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗВОДСТВОТО

3.1 Същностна характеристика на екскурзоводството. Професионален и личностен профил на екскурзовода

3.2 Туристическо райониране

3.3 Национално културно-историческо наследство, бит и етнография

3.4 Методи и техники за комуникация и общуване в туризма. Обслужване

3.5 Екскурзоводска анимация

3.6 Технология и организация на туристическия трансфер

3.7 Организиране и екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната

3.8 Организиране и екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в чужбина

3.9 Организиране и провеждане на развлекателни туристически мероприятия в туристическия обект

3.10 Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в местата за настаняване

3.11 Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в заведенията за хранене и развлечения

3.12 Охранителни мерки и безопасност на туристите

4. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

5. ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

- Допълнителни часове за учебна практика по специалността или

- Чужд език по избор или

- Работа с компютър (компютърна грамотност)

Организация на обучението


Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение по професия ЕКСКУРЗОВОД. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма. Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. Курсовете стартират два пъти месечно, а индивидуалното обучение в още по-кратки срокове.

Срок на обучение


Има 3 вида продължителност на обучението - едномесечно, двумесечно и индивидуално. Във всеки от вариантите бъдещите екскурзоводи имат възможност да получат както теоретични, така и практически знания и умения по специалността.

Разпределение на часовете


- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

- двумесечни курсове: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

- индивидуално обучение: по уговорка с преподавателя

Цени за професионално обучение


- групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв при плащане с една вноска

- индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв при плащане с една вноска

- задочно и онлайн обучение 474 лв/съкратен курс, 648 лв/пълен курс

- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 300 лв. - явяване на изпит по чужд език за екскурзоводи на ниво С1 за придобиване на право за работа с чужд език 144 лв

- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит по екскурзоводство


Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на екскурзоводското обслужване. За тези, който имат предварителни познания и практически умения по специалността, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение


Удостоверение за квалификация за професия ЕКСКУРЗОВОД. При необходимост може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща. За лицата, които упражняват екскурзоводска дейност като наети служители в музеи, художествени галерии, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов НЕ се изисква извън удостоверението за квалификация допълнителен документ за упражняване на професията. За всички други е нужна идентификационна карта за правоспособност, като изпитът за правоспособност се провежда два пъти годишно в София в Министерството на туризма.

Център Давитоз извършва подготовка за явяване на изпита за правоспособност и провежда изпита по език за ниво С1, за да можете да работите като екскурзовод с чужд език.

Възможност за работа за курсисти, завършили успешно обучението си в център Давитоз.