НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

специалност ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

квалификационен курс с придобиване на удостоверение за завършено обучение

техник

 


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в център Давитоз по ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХ­НИ­КА за получаване на удостове­рение за завършено обучение може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове техник Бургаскурсове електродомакинска техника Варна


курсове електродомакинска техника
курсове за техник на ел. уреди Бургас
курс за поправка на електроуреди Бургаскурсове техник Варнакурсове електродомакинска техника Варна


курс електродомакинска техника Варна
курсове за техници на уреди Варна
курсове за поправка на електроуреди Варнакурсове техник Софиякурсове електродомакинска техника София


курс електродомакинска техника София
курсове за техници на електрически уреди София
курсове за поправка на електроуреди София


Знания и умения по специалност ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА


В курса се избира една от двете професии, според желанието на курсиста: ЕЛЕКТРОТЕХНИК - електродомакинска техника или ЕЛЕКТРОМОНТЬОР - електродомакинска техника. Спрямо избора на курсиста обучението обхваща следните знания и умения:Професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Измерване на електрически и неелектрически величини

3. Електрически схеми и чертежи

4. Работа с инструменти. Влияние на околната среда

5. Техника и технология на специалността

5.1 Електродомакинска техника

5.2 Електрически бойлери

5.3 Електрически печки

5.4 Електронагревателни готварски печки

5.5 Автоматични перални

5.6 Прахосмукачки

5.7 Миксери и сешоари

6. Производствена практика


Професия ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Електротехническо чертане

3. Електронагревателни уреди

4. Преносими битови уреди

5. Електрически готварски печки

6. Машини за почистване

7. Миялни и перални машини

8. Учебна практика

9. Производствена практика

Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА.

Видове курсове: Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 3 вида курсове - едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за завършено обучение е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите преминават международно лицензирано обучение и получават удостоверение по специалност ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА. При необходимост удостоверението се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.