НАЧАЛО  

ЗА НАС 

КОНТАКТИ  

ЗАПИТВАНЕ 

ПРОФЕСИЯ АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО


професионално обучение с придобиване на
удостоверение за квалификация


  


Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по професия АДМИНИСТРАТОР за получаване на удостоверение за завършено обучение може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски език. По желание може да се извърши и превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.курсове за администраторкурс за администратор Варна
курсове за администратор Варна
професия администратор Варнаадминистратор курсове Бургаскурс за администратор Бургас
курсове за администратор Бургаскурсове за администраторкурс професия администратор София
курсове за хотелски администратор София
курс за администратор София
Знания и умения по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО


Курсът обхваща следните знания и умения:I. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Безопасност в туризма и туристическите обекти. Мерки за сигурност

II. ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Същност и особености на хотелиерството и хотелските услуги. Особености на организацията и управлението на хотелиерското обслужване. Наредба за категоризацията в хотелиерството
2. Архитектурно-строителни части на хотелската сграда и основни организационни звена в структурата на хотелския комплекс. Диференциране и типизиране на хотелите
3. Технологичен процес в хотелиерството. Същност, технологична схема, резервации, разплащания, рекламации, неустойки
4. Правилник за вътрешния ред в хотела. Санитарно-хигиенни изисквания в хотелските помещения
5. Приемен блок на хотела – разположение, зониране, обзавеждане, персонал
6. Хотелско домакинство – помещения, функции, персонал
7. Хотелиерско обслужване – посрещане, настаняване, обслужване по време на престоя, изпращане на гостите

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДЕН ОФИС
1. Общи положения
2. Графици за работно време
3. Основни функции на администрацията на рецепцията

IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА

V. УЧЕБНА ПРАКТИКА


Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение: Има едномесечни курсове и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете:
- едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска
- при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.
- За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит: Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат: Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.


Възможност за работа за курсисти, завършили в Давитоз.